GDPR

Informasjon som er nyttig for personvernombud og andre som prosesserer persondata.